HET UROLOGISCH TEAM IN WAREGEM BESTAAT UIT 4 UROLOGEN. 


Foto's artsen.png

Dr. M. D'hoedt
Subspecialisatie: kinderurologie, functionele urologie

Dr. Marc D’hoedt volgde zijn opleiding Geneeskunde in de KULAK en de KU Leuven. Hij behaalde er zijn diploma in 1979. Nadien volgde hij een 6 jaar durende opleiding tot uroloog via een opleiding gedurende 4 jaar aan de KUL en 2 jaar in Kortrijk.

Sinds 1986 is hij de eerste fulltime uroloog in Waregem en huidig afdelingshoofd van de dienst urologie.

Gestart als een solo praktijk werden alle facetten van de urologie behandeld. In de optiek van een adequate en up to date aanbod te kunnen bieden werd steeds naar innovatie gestreefd met uitbreiding van de nieuwe technieken zoals laparoscopie en laser behandeling. In die optiek  werden ook jonge krachten aangetrokken om een goed multidisciplinair team te kunnen vormen.

Binnen dit team verricht hij de algemeen courante urologische ingrepen zowel open als endoscopisch met bijzondere aandacht voor functionele ingrepen op het bekken en kinder-urologie.
 


Jasper.jpg

Dr. J. Decoene
Subspecialisatie: endo-urologie, robot -en laparoscopische chirurgie

Dr. Jasper Decoene volgde zijn opleiding Geneeskunde in de KULAK en de KU Leuven. Hij behaalde er zijn diploma in 2009. Daarna specialiseerde hij zich gedurende 5 jaar in de urologie in het universitair ziekenhuis van Düsseldorf, Duitsland. Na het vervolmaken van zijn opleiding volgde hij nog een één jaar durende opleiding voor robot geassisteerde chirurgie bij Prof. Mottrie in het OLV Ziekenhuis van Aalst.

Op 1 oktober 2015 begon hij te werken in het OLV Ziekenhuis van Waregem. Naast de basis urologische vaardigheden ligt de focus op de minimaal invasieve chirurgie in al zijn facetten. Voor de behandeling van nierstenen werd geïnvesteerd in een flexibele camera waarmee de binnenkant van nier kan bekeken worden en in een krachtig lasertoestel. Wat de goedaardige prostaatvergroting betreft, werd de conventionele transurethrale resectie van de prostaat (TURP) (ook wel prostaatboring genoemd) grotendeels vervangen door een minder invasieve laserbehandeling nl. de Holmium laser enucleatie van de prostaat (HoLEP). Deze behandeling bieden we als enige in een ruime regio aan.

Daarnaast worden de open procedures, indien technisch haalbaar, zo veel mogelijk vervangen door kijkoperaties, zowel voor oncologische als niet-oncologische indicaties. Indien dit robotgeassisteerd dient te gebeuren, gaat Dr. Decoene naar het ziekenhuis AZ Groeninge, waar hij toegelaten geneesheer is.


logghe_pieter.png

Dr. P. Logghe
Subspecialisatie: urologische oncologie, robot -en laparoscopische chirurgie

Dr. Pieter Logghe studeerde af als arts in 2010 na een opleiding geneeskunde via de KULAK en vervolgens KU Leuven. Nadien volgde hij een 6 jaar durende opleiding tot uroloog via de UGent. Daar volgde hij aansluitend nog 6 maand een fellowship voor robotchirurgie en oncologie. Hij werkte reeds in AZ Nikolaas en AZ Lokeren van begin 2017 tot april 2018.

Sinds 1 mei 2018 is Dr. Logghe werkzaam als uroloog te Waregem, waarbij zijn focus vooral ligt op oncologische casuïstiek en bijhorende heelkunde. Dit laatste wordt zoveel mogelijk aangeboden op een minimaal invasieve manier, via laparoscopie of robot geassisteerde heelkunde. Voor dit laatste gaat hij naar AZ Groeninge in Kortrijk. Ook andere urologische problemen zoals cystocoeles en PUJ stenoses worden laparoscopisch behandeld. 

Het voordeel van laparoscopische heelkunde spreekt voor zich met snellere recuperatie en minder postoperatieve pijn. In vergelijking met open heelkunde is er na een (robot geassisteerde) laparoscopische prostatectomie duidelijk minder peroperatief bloedverlies en kan de verblijfsonde sneller verwijderd worden. Vermoedelijk is er ook een beter bewaarde erectiele functie en minder incontinentie postoperatief, studies hieromtrent zijn nog lopende.


Barbara.jpg

Dr. B. Hermans
Subspecialisatie: kinderurologie, neuro -en functionele urologie

Dr. Barbara Hermans genoot haar opleiding geneeskunde aan de KU Leuven. Ze behaalde haar diploma in 2012, waarna ze specialiseerde gedurende 6 jaar in de urologie. Aansluitend volgde ze een fellowship uro-gynaecologie en neuro-urologie aan het UZ Leuven gedurende 7 maanden.

Sinds 1 juli 2019 is ze werkzaam als urologe in Waregem, waarbij ze zich voornamelijk toespitst op de kinderurologie, neuro-urologie en uro-gynaecologie. Patiënten met neurologische problemen zoals Parkinson, Multiple Sclerose of Alzheimer, hebben vaak urinaire klachten, die gespecialiseerd advies van een uroloog vereist. Hetzelfde geldt voor uro-gynaecologie waarbij de aanpak van de bekkenbodemproblematiek bij de vrouw eveneens een multidisciplinaire benadering vergt.

Bij heelkundige indicaties wordt steeds gekozen voor een minimaal invasieve benadering . Dit kan gebeuren dankzij haar bijkomende ervaring in het UZ Leuven waarbij ze veel ervaring heeft opgedaan in de vaginale chirurgie.

Tot slot heeft ze zich bijkomend nog verder toegespitst op de mannelijke incontinentie. Ondanks alle innovaties van de voorbije jaren met de komst van de robot, is men soms genoodzaakt  niet-zenuwsparend te werk te gaan omwille van oncologische redenen. Bijgevolg kan dit leiden tot urinaire incontinentie bij de man. Artificiele urinaire sfincters of Male Slings bieden hiervoor een oplossing.