De nier 

Onderstaand zijn de meest voorkomende urologische aandoeningen met betrekking tot de nier terug te vinden.

 

niertumor.jpg

Nierkanker

Indien er een kwaadaardige tumor ter hoogte van de nier wordt vastgesteld, kan deze volledig of gedeeltelijk verwijderd worden, afhankelijk van de grootte en de lokalisatie. Deze ingrepen gebeuren laparoscopisch of met de robot. Indien de tumor zich bevindt in de afloop van de nier, dient ook de ureter (afloop van nier naar blaas) mee verwijderd te worden.


blaassteen en niersteen.jpg

Nierstenen

Nierstenen vormen zich in de nier en kunnen uit verschillende bestanddelen bestaan. De voornaamste oorzaak van ontstaan is te weinig vochtinname. Een steen kan spontaan indalen doch soms dient deze van buitenaf verbrijzeld te worden (ESWL) of dient er een 'ureteroscopie' te gebeuren, waarbij men met een fijne camera via de plasbuis de steen gaat halen. Bij deze procedure kan de steen in één keer worden uitgehaald, soms dient deze eerst met de laser tot kleinere fragmenten herleid te worden. Indien de ureter te nauw is of als er na een dergelijke ingreep te veel zwelling van de ureter zou optreden, wordt er een 'DJ stent' nagelaten. Dit is een klein buisje tussen blaas en nier wat zich volledig binnen het lichaam bevindt. Deze wordt er meestal na enkele weken terug uit gehaald.


Pyelonefritis.jpg

Nier ontsteking (pyelonefritis)

Een nierontsteking veroorzaakt hevige pijn ter hoogte van de flank en gaat vaak gepaard met hoge koorts en rillingen. Meestal ontstaat deze aandoening uit een opstijgende blaasontsteking. De behandeling vereist vaak een opname in het ziekenhuis met toediening van intraveneuze antibiotica therapie.


niercyste.jpg

Niercysten

Niercysten zijn goedaardige vochthoudende blaasjes ter hoogte van de nier. Deze zijn heel vaak pijnloos en zijn meestal perfect goedaardig. Het betreft vaak een toevallige vondst tijdens een ander onderzoek. Zo er toch verdere opvolging van de cyste nodig is, zal de uroloog u hiervan verwittigen. Deze opvolging bestaat uit een regelmatige echografie of CT scan van de cyste.

Een behandeling is niet nodig bij asymptomatische goedaardige cysten. Zo deze te groot worden kan via een kijkoperatie het 'dak' van de cyste weggenomen worden zodat deze niet meer kan terugkomen. Indien een cyste toch kwaadaardig zou blijken, dan dient deze volledig verwijderd te worden, dit kan eveneens via een kijk operatie.


PUJ-stenose.jpg

PUJ stenose (vernauwde afvoerleiding nier)

Bij een PUJ stenose is de afvoer van urine vanuit de nier verstoord door een nauw segment in de afvoerleider (de ureter). Dit kan intrinsiek voorkomen door bijvoorbeeld littekenweefsel, maar kan ook een uitwendige oorzaak hebben zoals een overkruisend bloedvat. Door deze situatie kan de urine niet meer vlot uit de nier wegvloeien, wat een drukstijging tot gevolg heeft. Blijft deze lang aanhouden, dan kan de nier hierdoor beschadigd geraken en kan het weefsel dunner worden (cfr foto).

De aandoening kan zonder symptomen verlopen en wordt dan vaak toevallig ontdekt. Vaak is er echter flankpijn aanwezig, typisch na veel drinken. 

Als behandeling wordt de vernauwing verwijderd of wordt het overkruisende bloedvat vrijgemaakt en onder de afvoerleider geplaatst. Dit gebeurt via een kijkoperatie (laparoscopie). Na de ingreep blijft nog gedurende een 2 tot 6 weken een buisje tussen blaas en nier aanwezig (DJ stent) om lekkage van urine te verhinderen. Dit kan er nadien weer uitgehaald worden op de raadpleging.