De nier

Onderstaand zijn de meest voorkomende urologische behandelingen met betrekking tot de nier terug te vinden.

 

Part nefrectomie.png

Volledig of gedeeltelijk verwijderen van de nier (nefrectomie)

Bij een nefrectomie wordt de nier volledig of gedeeltelijk verwijderd. Vaak is nierkanker hier de reden voor, soms wordt deze ingreep ook uitgevoerd bij nieren die niet meer functioneel zijn en vaak aanleiding geven tot infecties.
De beslissing om slechts een stuk van de nier te verwijderen (bij kanker), hangt af van de grootte en ligging van de tumor. Het is uiteraard beter om zoveel mogelijk van de nier te kunnen sparen, maar dit maakt de ingreep ook moeilijker. 
Het volledig verwijderen van de nier wordt bijna steeds via een kijk operatie of laparoscopie uitgevoerd. Een partiële resectie van de nier kan ook zo gebeuren, bij moeilijkere gevallen wordt dit dan met de robot uitgevoerd. 
Na een dergelijke ingreep kunnen mensen meestal, als alles goed gaat, binnen 3-4 dagen terug naar huis.


ureteroscopie.jpg

Ureteroscopie

Bij een ureteroscopie wordt er een rigide of soepele camera ingebracht via de plasbuis om hierlangs verder te kijken naar de afloop van de nier (de ureter). Met de soepele ureteroscoop kan ook in de nier zelf worden gekeken. Via beide technieken kunnen stenen worden opgezocht en in één keer of na lasering naar buiten worden gebracht met een speciaal netje of een tangetje. Meestal is 1 nacht opname voorzien voor dergelijke ingreep.

Indien de ureter te nauw blijkt kan er in een eerste fase een stent worden geplaatst in de ureter, om deze te laten uitzetten. Daarna kan dan in een tweede tijd (enkele weken later) opnieuw een poging ondernomen worden om de steen veilig te verwijderen. Zo'n stent kan ook geplaatst worden als de steen toch verwijderd kon worden, dan eerder als bescherming. In dit geval kan deze nadien gemakkelijk op de raadpleging verwijderd worden.


Dornier-Delta-III.jpg

ESWL

In sommige gevallen kunnen nierstenen ook uitwendig behandeld worden door middel van geluidsgolven. Meestal is dit het geval voor grote stenen of stenen die zich nog in de nier bevinden. ESWL staat voor Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy. De behandeling met geluidsgolven kan meer dan 1 keer nodig zijn om een steen helemaal te verbrijzelen, maar vermijdt wel een 'invasieve' behandeling. Een ESWL sessie duurt ongeveer 45 minuten. Best wordt op voorhand al wat pijnstilling ingenomen (Paracetamol, NSAID) om de behandeling beter te verdragen. Indien er toch te veel last zou blijven tijdens de behandeling, kan deze ook onder een lichte sedatie worden uitgevoerd.


pyeloplastie.png

Pyeloplastie (plastie van het nierbekken)

De behandeling van een PUJ stenose is een pyeloplastie, welke in ons centrum wordt uitgevoerd via een kijkoperatie (laparoscopie). Zoals op de linker figuur wordt aangegeven, wordt de vernauwing verwijderd en wordt vervolgens een nieuwe afloop voor de nier gemaakt. Ook kan een overliggend bloedvat van positie veranderd worden om geen druk meer op de afloop van de nier te geven. In beide gevallen wordt nadien een stent in de afvoer van de nier geplaatst (de ureter). Deze stent wordt na enkele weken op de raadpleging weer verwijderd en dient als bescherming van de naad. De ingreep zelf duurt 2 à 3 uur, patiënten blijven meestal 2 tot 3 nachten opgenomen nadien.